Avisos

21-11-2016

Recollida de voluminosos

Os días de recollida por parroquia do servizo de recollida de enseres e voluminosos que o Concello de Fene pon ao servizo da cidadanía son:
21-11-2016

Publicidade das declaracións de bens e actividades presentadas polos concelleiros/as do Concello de Fene

Presentación das declaracións dos bens patrimoniais e as declaracións das causas de posibles incompatibilidades e actividades dos concelleiros e concelleiras cesantes e entrantes deste concello (BOP do 13/07/2015).
21-11-2016

Actas pleno municipal

Consulte as actas de pleno actualizadas no espazo de actas e acordos.
21-11-2016

Aprobación definitiva da relación de postos de traballo do Concello de Fene

Publicado o anuncio da aprobación definitiva da relación de postos de traballo do Concello de Fene
21-11-2016

Conta xeral correspondente ao exercicio 2015

Publicado no BOP do 05/10/2016 o anuncio de exposición pública da Conta xeral correspondente ao exercicio 2015
21-11-2016

Horarios de adestramento e ocos disponibles

Publicada a modificación nos horarios de adestramento e dos ocos disponibles nos pavillóns polideportivos de Fene, despois da renuncia de horas dun dos equipos federados do Concello
21-11-2016

Horario de atención ao público do rexistro xeral

O horario de atención ao público do Rexistro Xeral do Concello de Fene ao abeiro da Lei 39/2015 do 1 de outubro é de luns a venres de 08.30 a 14.00 h
21-11-2016

Periodo Medio de Pago a proveedores do 3º trimestre do ano 2016

21-11-2016

Modificación da Ordenanza fiscal número 27 reguladora do imposto sobre bens inmobles

Publicado no BOP do 9 de novembro o anuncio da modificación da Ordenanza fiscal número 27 reguladora do imposto sobre bens inmobles
21-11-2016

Aprobación definitiva da modificación do Anexo I das bases de execución do orzamento

Publicado no BOP do 9 de novembro a aprobación definitiva da modificación do Anexo I das bases de execución do orzamento.