Avisos

11-01-2017

Subsanación méritos lista de aspirantes a peón e peón-tractorista

Publicado o anuncio relativo as persoas que precisan subsanar documentación para a  lista de aspirantes a peón e peón-tractorista.
16-12-2016

Anuncio de cobranza do padrón do mes de xullo do SAF

Publicado o anuncio de cobranza do padrón do mes de xullo do SAF a través da Lei de dependencia e Programa básico de axuda no fogar
15-12-2016

Corrección de erros nas bases do proceso selectivo para a creación de tres listas de aspirantes a funcionario/a interino/a das prazas de peón, chofer condutor e peón-tractorista, mediante o sistema de concurso-oposición

Aberto un novo prazo de presentación de solicitudes de participación, no mencionado proceso selectivo, pero unicamente para formar parte da lista de aspirantes a funcionario/a interino/a das prazas de chófer condutor.
21-11-2016

Permisos Festas

Aos efectos de tramitar os permisos para a realización de Festas, as solicitudes deberanse presentar polo Rexistro Xeral do Concello (1º andar, Casa do Concello) cunha antelación mínima de 15 días hábiles con respecto á data de relización de dita festa.
21-11-2016

Recollida de voluminosos

Os días de recollida por parroquia do servizo de recollida de enseres e voluminosos que o Concello de Fene pon ao servizo da cidadanía son:
21-11-2016

Publicidade das declaracións de bens e actividades presentadas polos concelleiros/as do Concello de Fene

Presentación das declaracións dos bens patrimoniais e as declaracións das causas de posibles incompatibilidades e actividades dos concelleiros e concelleiras cesantes e entrantes deste concello (BOP do 13/07/2015).
21-11-2016

Actas pleno municipal

Consulte as actas de pleno actualizadas no espazo de actas e acordos.
21-11-2016

Aprobación definitiva da relación de postos de traballo do Concello de Fene

Publicado o anuncio da aprobación definitiva da relación de postos de traballo do Concello de Fene
21-11-2016

Conta xeral correspondente ao exercicio 2015

Publicado no BOP do 05/10/2016 o anuncio de exposición pública da Conta xeral correspondente ao exercicio 2015
21-11-2016

Horarios de adestramento e ocos disponibles

Publicada a modificación nos horarios de adestramento e dos ocos disponibles nos pavillóns polideportivos de Fene, despois da renuncia de horas dun dos equipos federados do Concello