Lista definitiva admitidos/as e exluidos/as para o proceso selectivo de creación dunha lista de aspirantes para nomeamento como funcionario/a interino do grupo A

Lista definitiva admitidos/as e exluidos/as para o proceso selectivo de creación dunha lista de aspirantes para nomeamento como funcionario/a interino do grupo A

Publicado o día 29/11/2019 a LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS/AS E EXCLUIDOS/AS PARA O PROCESO SELECTIVO DE CREACIÓN DUNHA LISTA DE ASPIRANTES PARA NOMEAMENTO COMO FUNCIONARIO/A INTERINO/A DO GRUPO: A; SUBGRUPO: A2; ESCALA: ADMINISTRACION XERAL/ESPECIAL; SUBESCALA:TECNICA.

Os/as opositores deberán presentarse o dia 11 de decembro de 2019 as 11:00h no salón de plenos da casa do Concello para a celebración do primeiro exercicio do proceso selectivo.

nota: publicado o 03/12/2019 Anuncio modificación data exame non proceso selectivo de creación dunha lista de aspirantes nomeamento como funcionario/a interino/a do Grupo A Subgrupo A2; Escala: Administración Xeral Especial; Subescala: Técnica. Ver aquí

Descargas
Noticias relacionadas