Anuncio modificación data exame non proceso selectivo de creación dunha lista de aspirantes nomeamento como funcionario/a interino/a do Grupo A Subgrupo A2; Escala: Administración Xeral Especial; Subescala: Técnica

Anuncio modificación data exame non proceso selectivo de creación dunha lista de aspirantes nomeamento como funcionario/a interino/a do Grupo A Subgrupo A2; Escala: Administración Xeral Especial; Subescala: Técnica

Publicado o anuncio relativo a modificación data exame non proceso selectivo de creación dunha lista de aspirantes nomeamento como funcionario/a interino/a do Grupo A Subgrupo A2; Escala: Administración Xeral Especial; Subescala: Técnica

Descargas
Noticias relacionadas