Valoración segundo exercicio tres prazas vacantes de auxiliar adtvo/a

Valoración segundo exercicio tres prazas vacantes de auxiliar adtvo/a

Publicado o anuncio do tribunal do proceso selectivo para a cobertura, mediante persoal funcionario de carreira, de tres vacantes de auxiliar administrativo/a incluídas nas OEP do Concello de Fene dos anos 2017, 2018 e 2019  relativo á valoración do segundo exercicio da fase de oposición e a adopción dos acordos que se citan no propio anuncio.

Actualización 12/09/2023 Anuncio correxido, as modificacións neste non alteran o seu contido sin os acordos adoptados neste.

Descargas