Selección de Persoal

05-04-2021

Anuncio da convocatoria e das bases dos procesos selectivos de dúas prazas de administrativo/a (OEP 2018 e 2020), así como da súa acumulación

26-03-2021

Corrección erros Lista difinitiva de persoas admitidas e excluídas proceso selectivo de creación dunha lista de persoas aspirantes praza Técnica/o Administración Xeral/Especial

23-03-2021

Lista difinitiva de persoas admitidas e excluídas proceso selectivo de creación dunha lista de persoas aspirantes praza Técnica/o Administración Xeral/Especial. Designación tribunal e data do primeiro exercicio

05-03-2021

Lista provisional de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo lista arquitecta/o técnica/o

05-03-2021

Lista provisional de persoas admitidas e excluídas proceso selectivo de creación dunha lista de persoas aspirantes praza Técnica/o Administración Xeral/Especial

01-03-2021

Aberto o prazo de solicitude proceso selectivo para a cobertura, en quenda libre e mediante persoal funcionario de carreira, dunha vacante de conserxe

19-02-2021

Bases de selección para a creación dunha lista de aspirantes a funcionario/a interino/a de prazas de Arquitecto/a técnico/a

18-02-2021

Bases de selección da convocatoria para creación dunha lista de aspirantes para o nomeamento como funcionario/a interino/a do grupo: A; subgrupo: A2

16-02-2021

Anuncio nomeamento funcionaria interina traballadora social

21-01-2021

Bases específicas reguladoras da convocatoria e proceso selectivo para a cobertura, en quenda libre e mediante persoal funcionario de carreira, dunha vacante de administrativo/a incluída na OEP do Concello de Fene do ano 2020