Selección de Persoal

15-07-2024

Actualización da lista de aspirantes a traballador/a social

Anuncio actualización lista de aspirantes a traballador/a social derivada da convocatoria do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a traballador/a social, mediante o sistema de concurso libre aprobada por Resolución da alcaldía núm. 459/2020.
15-07-2024

Anuncio BOP convocatoria e bases reguladoras selección listas aspirantes arquitecto/a e arquitecto/a técnico/a

Anuncio BOP núm. 135 do 15.07.24 convocatoria e bases reguladoras dos procesos selectivos para a creación de dúas listas de aspirantes para o nomeamento como funcionario/a interino/a de postos/prazas de arquitecto/a e arquitecto/a técnico/a.
10-07-2024

Anuncio resultado cuarta proba proceso selectivo praza de enxeñeiro de camiños, canles e portos

Valoración da cuarta proba no proceso selectivo para a cobertura, mediante persoal funcionario de carreira, dunha vacante de enxeñeiro/a de camiños, canles e portos,correspondente á OEP do Concello de Fene do ano 2022.
09-07-2024

Resultado segunda proba e resultado final proceso selectivo peóns/as PEL 2024

Anuncio resultado da 2ª proba e resultado final do proceso selectivo para a contratación laboral temporal de 4 peóns/as dentro do Programa de Integración Laboral (PEL 2024) 
09-07-2024

Resultado do primeiro exercizo e convocatoria da proba de galego prazas de peóns/as (PEL 2024)

Anuncio resultado do primeiro exercizo da fase de oposición e convocatoria da segunda proba (galego) no proceso selectivo para a contratación laboral temporal de 4 peóns/as dentro do Programa de Integración Laboral (PEL 2024) 
08-07-2024

Resultado da baremación praza auxiliar administrativo Biblioteca PEL 2024

Anuncio resultado da baremación no proceso selectivo para a contratación laboral temporal de 1 auxiliar administrativo/a para a Biblioteca Municipal mediante o sistema de concurso-oposición e convocatoria da proba teórica da fase de oposición (PEL 2024)
08-07-2024

Nomeamento de orientadora laboral como persoal laboral fixo e aprobación de lista complementaria

Nomeamento de Concepción Prado Álvarez como persoal laboral fixo no proceso selectivo dunha praza de orientadora laboral e aprobación da lista complementaria e bolsa de emprego.
 
08-07-2024

Nomeamento de axente de emprego e desenvolvemento local como persoal laboral fixo e aprobación de lista complementaria

Nomeamento de María Belén Souto Calvete como persoal laboral fixo no proceso selectivo dunha praza de axente de emprego e desenvolvemento local e aprobación da lista complementaria.
 
08-07-2024

Nomeamento de traballadora social como persoal laboral fixo e aprobación de lista complementaria

Nomeamento de Beatriz Rodríguez Grandal como persoal laboral fixo no proceso selectivo dunha praza de traballadora social e aprobación da lista complementaria.
04-07-2024

Listado definitivo de admitidos/as e excluídos/as praza auxiliar administrativo/a Biblioteca PEL 2024

Listado definitivo de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo dun/ha auxiliar administrativo/a para a Biblioteca Municipal no marco do programa PEL Concellos 2024.