Selección de Persoal

14-07-2021

Bases Aprol Rural 2021

Bases que rexerán a convocatoria para a contratación laboral temporal de dous traballadores/as (peóns/as xardiñeiro/a) mediante oposición para a realización da obra ou servizo denominado "Traballos de mantemento forestal", financiado pola Consellería de Emprego e Igualdade (Aprol Rural 2021).
 
12-07-2021

Lista definitiva admitidos/as e excluídos/as Programa de Integración Laboral PEL REACTIVA 2021

Lista definitiva de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo para a contratación de persoal laboral temporal do Programa de Integración Laboral PEL REACTIVA 2021, mediante o sistema de concurso (peóns e auxiliar de biblioteca).
09-07-2021

Acta valoración tribunal proceso selectivo funcionario/a interino/a administrativo/a

Valoración tribunal do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes para o nomeamento como funcionario/a interino/a do grupo C, administrativo/a e/ou persoal laboral temporal de categoría equivalente, mediante o sistema de concurso.
08-07-2021

Lista definitiva persoas admitidas e excluidas no proceso selectivo lista de aspirantes funcionario/a interino/a administrativo/a

Anuncio lista definitiva de persoas admitidas e excluídas do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes para o nomeamento como funcionario/a interino/a do grupo: C; subgrupo: C1; escala: Administración Xeral; subescala: administrativa e/ou persoal laboral temporal de categoría equivalente, mediante o sistema de concurso.
 
05-07-2021

Lista provisional admitidos/as e excluídos/as Programa de Integración Laboral PEL REACTIVA 2021

Anuncio de aprobación das listas provisionais de admitidos/as e excluídos/as na convocatoria do Programa de Integración Laboral PEL-CONCELLOS REACTIVA 2021, do Concello de Fene
05-07-2021

Anuncio lista definitiva proceso selectivo funcionario/a interino/a enxeñeiro de Camiños, designación de tribunal e data primeiro exercizo

Lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes como funcionario/a interino/a, de enxeñeiro/a de Camiños, Canles e Portos, designación de tribunal e data do primeiro exercizo.
02-07-2021

Nomeamento de funcionario interino chófer palista

Nomeamento de funcionario interino dunha praza do grupo: C; subgrupo: C2; escala: Administración especial; subescala: servizos especiais; denominación: chófer palista, dende a data de toma de posesión ata o 30.07.2021, para a substitución por vacacións do funcionario adscrito ao posto co código 06.01.00.04 da RPT .
02-07-2021

Corrección de erros RA 770/2021 lista provisional funcionario/a interino/a administrativo/a

Rectificación de erros da Resolución da Alcaldía 770/2021 pola que se aproba la listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas da convocatoria para a creación dunha lista de aspirantes para o nomeamento como funcionario/a interino/a do grupo C; subgrupo C1; escala Administración Xeral; subescala Administrativa e/ou persoal laboral temporal de categoría equivalente, mediante o sistema de concurso.
01-07-2021

Lista provisional admitidos/as para lista aspirantes funcionario/a interino/a administrativo/a

Lista provisional de persoas admitidas e excluídas da convocatoria para a creación dunha lista de aspirantes para o nomeamento como funcionario/a interino/a ou persoal laboral temporal de prazas de administrativo/a.
30-06-2021

Nomeamento dun funcionario interino peón para a recollida do lixo

Nomeamento dun funcionario interino peón recollida lixo, para a substitución transitoria dun funcionario interino que se encontra de baixa.