Selección de Persoal

30-07-2020

Lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as proceso selectivo para contratación laboral temporal de peóns, oficial albanel e auxiliar de biblioteca mediante concurso de méritos PIL 2020 e designación de tribunal

24-07-2020

Resultado do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a traballador/a social

23-07-2020

Corrección de erro material na acta 3 do tribunal cualificador para a creación dunha lista de aspirantes a traballador/a social, mediante sistema de concurso libre

22-07-2020

Corrección de erros, aceptación/rexeitamento das alegacións presentadas e resultados da baremación do tribunal no proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a traballador/a social

22-07-2020

Lista provisional de admitidos/as e excluídos/as no proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a funcionario/a interino/a oficial albanel, oficial de obras, peón/a de obras e peón/a de xardinería.

22-07-2020

Lista provisional de admitidos/as e excluídos/as PIL 2020

22-07-2020

Corrección de erro material contratación técnica da oficina de turismo

20-07-2020

Incorporación de emenda omitida á lista de aspirantes ao proceso selectivo de traballador/a social e modificación do seu tribunal

17-07-2020

Contratación funcionaria interina peoa

17-07-2020

Nomeamento de funcionario interino oficial sepultureiro para cubrir baixa laboral