Selección de Persoal

15-07-2020

Anuncio resultado da baremación no proceso selectivo para a creación ducha lista de aspirantes a traballador/a social

15-07-2020

Anuncio aprobación lista de aspirantes a peón/a

15-07-2020

Aprobación lista de aspirantes a chófer condutor/a e peón/a tratorista e nomeamento de funcionario interino

13-07-2020

Modificación lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as no proceso selectivo para a creación lista de aspirantes a traballador/a social

10-07-2020

Anuncio desestimación dunha reclamación presentada no proceso selectivo para a creación de dúas listas de aspirantes chófer condutor/a e peón/a tratorista.

10-07-2020

Convocatoria dunha lista de aspirantes a funcionario/a interino/a e persoal laboral temporal oficial albanel, oficial de obras, peón/a de obras e peón/a de xardinería, mediante concurso-oposición libre

09-07-2020

Aprobación lista de admitido/as e excluído/as no proceso selectivo lista de aspirantes a traballador/a social e nomeamento de tribunal

09-07-2020

Resultado do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a prazas de peón/a

08-07-2020

Resultado da oposición no proceso selectivo para listas de aspirantes chófer condutor/a e peón/a tratorista

06-07-2020

Resultado da baremación do concurso de méritos no proceso selectivo lista de aspirantes a prazas de peón/a e convocatoria para a proba de galego.