Convocatorias

31-05-2019 -

Nomeamento funcionario interino auxiliar administrativo

31-05-2019 -

Inscrición nos encontros de mulleres do Proxecto INDIRA

O Servizo Municipal de Atención á Muller, pon en marcha do 4 de xuño ao 13 de agosto o Proxecto INDIRA, Encontros de Mulleres. Unha actividade enmarcada no Programa de Prevención e Tratamento Integral da Violencia de Xénero. Celebrarase todos os martes, de 10,30 a 12,30 horas no Centro Municipal de Servizos Sociais (Avenida do Mar, Bloque 1-Baixo).
29-05-2019 -

Anuncio contratación laboral temporal técnica oficina de turismo

22-05-2019 -

Anuncio nomeamento dun funcionario de carreira, policía local, quenda de mobilidade e creación de lista.

16-05-2019 -

Anuncio adscrición posto

13-05-2019 -

Nomeamento policia local quenda mobilidade

02-05-2019 -

Nomeamento administrativo interino

23-04-2019 -

Anuncio resultado da baremación no concurso de méritos para a provisión dun posto de traballo vacante de administrativo/a da escala de Administración Xeral

16-04-2019 -

Nomeamento policía local por quenda de mobilidade e creación de lista de aspirantes

12-04-2019 -

XII Concurso de Tapas