Convocatorias

19-12-2018 -

Convocatoria de proceso selectivo para cubrir, pola quenda de promoción interna, catro vacantes de administrativo/a incluídas na OEP de 2017

18-12-2018 -

Anuncio nomeamento funcionario interino oficial sepultureiro

17-12-2018 -

Anuncio da aprobación da oferta de emprego público 2018 do Concello de Fene

12-12-2018 -

Aprobación lista oficial sepultureiro

05-12-2018 -

Anuncio proceso selectivo selección funcionario interino praza sepultureiro

05-12-2018 -

Lista definitiva admitidos e excluídos e designación do tribunal cualificador do proceso selectivo para a cobertura, mediante quenda de mobilidade, dunha vacante de policía local

04-12-2018 -

Prácticas profesionais en empresa

29-11-2018 -

Cambio de data de realización do segundo exercicio praza oficial supultureiro

27-11-2018 -

Anuncio resultado oficial sepultureiro. Modificado 29/11/2018

26-11-2018 -

Anuncio de resolución de alegacións no proceso selectivo dun/ha funcionario/a interino/a oficial sepultureiro/a