Convocatorias

30-07-2019 -

Anuncio aceptación renuncia e modificación contratación brigadistas 2019

30-07-2019 -

Aberto o prazo de solicitude pretempada e tempada instalacións municipais

26-07-2019 -

Anuncio relativo a contratación de dous bombeiros forestais condutores motobomba

26-07-2019 -

Anuncio contratación brigada de prevención, vixilancia e defensa contra incendios forestais

26-07-2019 -

Anuncio de ampliación de prazo para a presentación de solicitudes no proceso selectivo de creación dunha lista complementaria de aspirantes a bombeiro/a forestal condutor/a de vehículo motobomba

24-07-2019 -

Anuncio bases de selección e convocatoria dunha lista complementaria de aspirantes a bombeiro/a forestal condutor/a motobomba

16-07-2019 -

Anuncio aprobación de listas de aspirantes a brigadistas e condutor/a de vehículo motobomba

16-07-2019 -

Anuncio de nomeamento de traballadora social interina

12-07-2019 -

Resultado do 1º exercizo da fase de oposición para brigadistas e condutor motobomba para prevención, vixianza e defensa contra os incendios forestais

11-07-2019 -

Convocatoria urxente do Pleno sesión do 11.07.2019, sesión constitutiva