Convocatorias

28-04-2017 -

Calificacións proba de galego do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a bibliotecario/a e axudante de arquivo

Acta da comisión avaliadora do 28 de abril de 2017.
27-04-2017 -

Trámite de audiencia proceso selectivo de auxiliar de axuda no fogar

Resolución de alcaldía núm. 402/2017.
27-04-2017 -

Nomeamento de dous peóns interinos

Resolución de alcaldía núm. 456/2017.
27-04-2017 -

Nomeamento de auxiliar administrativa interina

Resolución de alcaldía núm. 455/2017.
21-04-2017 -

Nova data da proba práctica praza chofer condutor

Xoves, 27 de abril ás 09.00 horas no cemiterio municipal.
21-04-2017 -

Baremación proceso selectivo lista bibliotecario e axudante de arquivo

Acta do Tribunal do proceso selectivo.
29-03-2017 -

Resultado definitivo da valoración do concurso para lista de chofer condutor

Acta do Tribunal do proceso selectivo.
21-03-2017 -

Proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a bibliotecario/a e axudante de arquivo

Prazo 5 días para subsanación documentación.
16-03-2017 -

Baremación e subsanación de méritos lista de aspirantes a chofer condutor

Acta do Tribunal do proceso selectivo.
13-03-2017 -

Convocatoria do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a funcionario/a interino/a de prazas de arquitecto técnico, mediante o sistema de concurso-oposición libre