Convocatorias

10-07-2017 -

Anuncio lista provisional TAX

Publicada a lista provisional de admitidos/as e excluidos/as á praza de técnico/a de administración xeral grupo: A
07-07-2017 -

Acordo do tribunal de selección para a creación dunha lista de aspirantes a arquitecta/o técnica/o

Publicado o anuncio do 7 de xullo do tribunal do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a arquitecto técnico
30-06-2017 -

Resultado baremacións aspirantes praza a arquitecto/a técnico/a

Publicado o anuncio da baremación do tribunal de selección para creación lista de aspirantes a arquitecto/a técnico/a
30-06-2017 -

Contratación de persoal laboral temporal, 6 peóns e 1 oficial albanel

Publicadas no BOP do venres 30 de xuño as bases para a contratación de persoal laboral temporal dentro do plan de integración laboral da Deputación Provincial da Coruña, anualidade 2017
28-06-2017 -

Anuncio nomeamento administrativa interina

Publicado o anuncio do nomeamento como funcionaria interina
26-06-2017 -

Lista definitiva arquitectos técnicos

Publicado o decreto 694 do 25/06/2017 polo que se aproba a lista definitiva de arquitectos técnicos.
23-06-2017 -

Nomeamento chofer condutor

Publicado o anuncio relativo ao nomeamento dun chofer condutor como funcionario interino.
23-06-2017 -

Anuncio requerimento documentación brigadistas

Anuncio relativo ao requerimento de documentación para a contratación de persoal laboral temporal de brigadistas incendios.
23-06-2017 -

Anuncio requerimento documentación motobomba

Anuncio relativo ao requerimento de documentación para a contratación de persoal laboral temporal como condutor de vehículo motobomba
 
22-06-2017 -

Anuncio requerimento documentación para a contratación de persoal SAF

Publicado o anuncio relativo ao requerimento de documentación para proceder a contratación de axuliares de axuda no fogar. As persoas aspirantes nomeadas teñen un prazo improrrogable de tres días hábiles a contar dende o día 22 de xuño de 2017.