Convocatorias

25-05-2020 -

Nomeamento dunha funcionaria interina, peona de obras

21-04-2020 -

Anuncio contratación temporal de 3 auxiliares de policia local

20-04-2020 -

Prórroga funcionaria interina Técnica de xestión

17-04-2020 -

Convocatoria comisión de servizos posto técnico/a de xestión financeira e recadación

01-04-2020 -

Anuncio nomeamento traballadora social funcionaria interina

30-03-2020 -

Anuncio prórroga lista traballador/a social

26-03-2020 -

Anuncio nomeamento funcionarios interinos peón e peón tractorista

25-03-2020 -

Anuncio polo que faise público a Resolución da alcaldía 279/2020 prorrogando as listas de aspirantes das prazas de peón e peón tractoristas

24-03-2020 -

2ª modificación da Resolución da alcaldía núm. 226/220 de bases do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a prazas de peón

12-03-2020 -

Modificación de erros bases do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a peón

Decreto corrección de erro material advertido na Resolución da Alcaldía núm. 226/2020, de aprobación de bases de selección para a creación dunha lista de aspirantes a funcionario/a interino/a e persoal laboral temporal de prazas de peón.