Avisos

18-07-2017

Aprobación inicial de modificación da plantilla municipal

13-07-2017

Período medio de pago a proveedores do 2º trimestre de 2017

30-06-2017

Anuncio cobranza padrón maio SAF

28-06-2017

Subscrición ás notificacións telemáticas

21-06-2017

Prohibición queimas

Dende o día 21/06/2017 e ata novo aviso non está permitida a realización de queimas en terreos agrícolas, forestais ou naqueles situados en zonas de influencia forestal.
16-06-2017

Anuncio cobranza padrón 2017 mesas e cadeiras

Publicado no BOP do 16/06/2017 o anuncio relativo a exposición pública dos padróns correspondente ao exercicio 2017 de ocupación de vía pública con mesas e cadeiras.
09-06-2017

Anuncio de cobranza de padróns fiscais do SAF

Publicado no BOP do 09.03.2017 o anuncio de cobranza de padróns fiscais do mes de abril do SAF a través da Lei de dependencia e Programa básico de axuda no fogar
01-06-2017

Exposición pública de padróns fiscais 2017

29-05-2017

Anuncios cobranza

Publicados no BOP do 29 de marzo os anuncios de cobranza que aquí se relacionan;

Padrón marzo de SAF a través da Lei de dependencia e programa básico de axuda no fogar

Anuncio cobranza escolas culturais e deportivas, 3º trimestre do curso 2016/2017
16-05-2017

Anuncio para a licitación do contrato de servizos catastrais

Publicado no BOP do martes 16  de maio o anuncio para a licitación do contrato de servizos catastrais