Convocatorias

28-01-2019 -

Recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación

16-01-2019 -

Bases reguladoras do concurso de méritos para a provisión dun posto de traballo vacante, reservado a persoal funcionario do concello de Fene, de administrativo/a da escala de administración xeral

02-01-2019 -

Campaña de esquí da Deputación

19-12-2018 -

Convocatoria de proceso selectivo para cubrir, pola quenda de promoción interna, catro vacantes de administrativo/a incluídas na OEP de 2017

18-12-2018 -

Anuncio nomeamento funcionario interino oficial sepultureiro

17-12-2018 -

Anuncio da aprobación da oferta de emprego público 2018 do Concello de Fene

12-12-2018 -

Aprobación lista oficial sepultureiro

05-12-2018 -

Anuncio proceso selectivo selección funcionario interino praza sepultureiro

05-12-2018 -

Lista definitiva admitidos e excluídos e designación do tribunal cualificador do proceso selectivo para a cobertura, mediante quenda de mobilidade, dunha vacante de policía local

04-12-2018 -

Prácticas profesionais en empresa