Convocatorias

28-06-2018 -

Requirimento técnica de Turismo

27-06-2018 -

Lista definitiva de admitidos na lista de aspirantes a persoal laboral temporal como bombeiro/a forestal condutor/a de vehículo motobomba

26-06-2018 -

Aprobación da lista de aspirantes a técnico/a de Turismo, conforme á proposta do tribunal cualificador recollida na acta do 21.06.2018

22-06-2018 -

Lista provisional de admitidos e excluídos e designación de tribunal do proceso selectivo lista bombeiro/a forestal conductor/a motobomba

22-06-2018 -

Acordo do 21 de xuño do tribunal de selección do proceso selectivo para a selección dun/ha técnico/a de turismo e creación dunha lista

20-06-2018 -

Anuncio rectificado do tribunal de selección do proceso selectivo para a selección dun/ha técnico/a de turismo e creación dunha lista

19-06-2018 -

Acordo do 19 de xuño do tribunal de selección do proceso selectivo para a selección dun/ha técnico/a de turismo e creación dunha lista.

14-06-2018 -

Listado definitivo admitidos/as, excluidos/as no proceso selectivo de tecnico/a turismo

14-06-2018 -

Reserva praza para ás escolas deportivas do pavillón e piscina. Curso 2018/2019

13-06-2018 -

Convocatoria de selección para a creación dunha lista para bombeiro/a forestal condutor/a motobomba