Selección de Persoal

01-02-2022

Anuncio bases convocatoria de posto de persoal de información-subalterno

Bases reguladoras convocatoria do proceso selectivo para a cobertura, mediante concurso, do posto de persoal de información-subalterno contemplado na RPT do Concello de Fene.
31-01-2022

Listado provisional persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo de peón de servizo de limpeza en quenda libre dunha vacante da OEP do 2017.

28-01-2022

Nomeamento de persoal laboral temporal a xornada completa coa categoría de psicólogo/a

21-01-2022

Lista provisional de admitidos/as e excluídos/as a praza conserxe

18-01-2022

Anuncio lista provisional listaxe Técnica/o xestión

17-01-2022

Lista provisional de persoas admitidos e excluídos ao proceso selectivo de oficial/la albanel en quenda libre dunha vacante da OEP do 2018

17-01-2022

Anuncio relativo a lista provisional admitidos e excluídos para cobertura responsable Vías e Obras

14-01-2022

APROBACIÓN LISTA DE ASPIRANTES/AS PARA FUTURAS COBERTURAS COMO FUNCIONARIO/A INTERINO/A OU PERSOAL LABORAL TEMPORAL CUNHA CATEGORÍA EQUIVALENTE DE PRAZAS DE PSICÓLOGO/A E/OU TÉCNICO/A DE INTERVENCIÓN

12-01-2022

Anuncio acordos tribunal selección listas prazas de psicólogo/a e/ou técnico/a de intervención

03-01-2022

Anuncio acordos tribunal selección listas prazas de psicólogo/a e/ou técnico/a de intervención