Selección de Persoal

27-05-2022

RECTIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA 637/2022

25-05-2022

Lista definitiva, tribunal proceso selectivo responsable vías e obras

24-05-2022

Lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as, para a cobertura, en quenda libre e mediante persoal funcionario de carreira, dunha praza de conserxe

23-05-2022

Convocatoria de selección de persoal funcionario/a interino/a para a realización do programa de integración laboral no ano 2022

18-05-2022

Nomeamento funcionario interino peón lixo

18-05-2022

Lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as ao proceso selectivo para a cobertura, en quenda libre e mediante funcionario/a de carreira, dunha vacante de peon de servizo de limpeza

16-05-2022

Lista definitiva de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo para a cobertura, en quenda libre e mediante persoal funcionario de carreira, dunha vacante de oficial/la albanel (OEP 2018)

12-05-2022

Lista definitiva de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo de dúas vacantes de administrativo/a de administracion xeral, mediante concurso-oposicion, en quenda libre (OEP 2018 e OEP 2020, acumuladas)

12-05-2022

Nomeamento funcionario interino Enxeñeiro/a de Camiños, Canles e Portos

10-05-2022

Cobertura, en quenda libre e mediante persoal funcionario de carreira, dunha praza de oficial sepultureiro/a