Selección de Persoal

14-01-2022

APROBACIÓN LISTA DE ASPIRANTES/AS PARA FUTURAS COBERTURAS COMO FUNCIONARIO/A INTERINO/A OU PERSOAL LABORAL TEMPORAL CUNHA CATEGORÍA EQUIVALENTE DE PRAZAS DE PSICÓLOGO/A E/OU TÉCNICO/A DE INTERVENCIÓN

12-01-2022

Anuncio acordos tribunal selección listas prazas de psicólogo/a e/ou técnico/a de intervención

03-01-2022

Anuncio acordos tribunal selección listas prazas de psicólogo/a e/ou técnico/a de intervención

31-12-2021

Convocatoria e bases proceso selectivo funcionario/a interino/a Técnico/a de Xestión Administración Xeral

Anuncio BOP da convocatoria e bases reguladoras de proceso selectivo para a creación dunha listaxe de aspirantes para futuras coberturas temporais, como funcionario/a interino/a de postos/prazas de Técnico/a de Xestión da Escala de Administración Xeral. O prazo de presentación de solicitudes de participación será de 7 días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación das bases no BOP da Coruña.
27-12-2021

Anuncio alegacións e baremación definitiva lista de aspirantes psicólogo/a e/ou técnico/a de intervención

Anuncio alegacións e baremación definitiva no proceso selectivo para a formación mediante concurso libre de dúas listas de aspirantes para futuras coberturas como funcionario/a interino/a ou persoal laboral temporal cunha categoría equivalente de prazas de psicólogo/a e/ou técnico/a de intervención (A2; escala de administración especial; subescala: técnica)
24-12-2021

Nomeamento de oficial xefe da Policía Local, funcionario de carreira

Anuncios BOP e DOG. Nomeamento de funcionario de carreira oficial xefe do Corpo da Policía Local de Fene, logo da superación do proceso selectivo, e superación do preceptivo curso na AGASP. 
17-12-2021

Emenda con retroación por dous días hábiles.  Listas psicólogo/a e/ou técnico/a de intervención

10-12-2021

Actualización lista traballadora social

03-12-2021

Anuncio acordos tribunal selección listas prazas de psicólogo/a e/ou técnico/a de intervención

03-12-2021

Anuncio nomeamento funcionaria interina Urbanismo