Selección de Persoal

10-08-2020

Bases para a selección do alumnado e do persoal directivo e docente para a realización do proxecto do obradoiro de emprego de garantía xuvenil “INICIA V”

10-08-2020

Anuncio nomeamento técnica de xestión interna para execución de programa de carácter temporal

05-08-2020

Proceso selectivo para a contratación de 5 peóns, 1 oficial albanel e 1 auxiliar de biblioteca

04-08-2020

Lista definitiva admitidos/as e excluídos/as proceso selectivo creación lista aspirantes a funcionario interino/a e persoal laboral temporal de prazas de oficial albanel, oficial de obras, peón/a de obras, péon/a de xardiner&ia

31-07-2020

Modificación da RA pola que se aproba a lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as proceso selectivo para contratación laboral temporal de 5 peóns, 1 oficial albanel e 1 auxiliar de biblioteca

30-07-2020

Aprobación da lista de aspirantes a traballador/a social

30-07-2020

Lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as proceso selectivo para contratación laboral temporal de peóns, oficial albanel e auxiliar de biblioteca mediante concurso de méritos PIL 2020 e designación de tribunal

24-07-2020

Resultado do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a traballador/a social

23-07-2020

Corrección de erro material na acta 3 do tribunal cualificador para a creación dunha lista de aspirantes a traballador/a social, mediante sistema de concurso libre

22-07-2020

Corrección de erros, aceptación/rexeitamento das alegacións presentadas e resultados da baremación do tribunal no proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a traballador/a social