Selección de Persoal

03-07-2020

Listas definitivas de admitidos/as e excluídos/as no proceso selectivo creación de listas de aspirantes a prazas de chófer condutor/a e peón/a-tratorista, designación de tribunal e datas concurso-oposición

03-07-2020

Resultado exercizos da oposición no proceso selectivo para a contratación de dous peóns/as xardiñeiros/as. Aprol 2020

02-07-2020

Listado definitivo admitidos/as do proceso selectivo para a contratación de dous peóns/as xardiñeros/as. Aprol 2020

30-06-2020

Listado provisional admitidos/as do proceso selectivo para a contratación de dous peóns/as xardiñeros/as. Aprol 2020

29-06-2020

Aprobación da lista provisional de admitidos/as e excluídos/as nos procesos selectivo de creación listas aspirantes a prazas chofer conductor e peón/a tractorista.

26-06-2020

Publicado a aprobación da lista definitiva de admitidos/as e excluidos/as no proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a prazas de peón/a, designacicón e convocatoria do tribunal

26-06-2020

Convocatoria do proceso de selección de persoal laboral temporal, 2 peóns/as de xardiñeiro/a, mediante o sistema de oposición, para a realización da obra ou servizo denominado “Traballos de mantemento forestal”

18-06-2020

Lista provisional de persoas incluidas e excluidas no proceso selectivo de lista aspirantes a prazas peón/a

10-06-2020

Convocatoria dos procesos de selección para a creación de dúas listas de aspirantes a funcionario/a interino/a de prazas de chofer condutor/a e peón/a tractorista

10-06-2020

Convocatoria do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a traballador/a social, mediante o sistema de concurso libre