Avisos

21-11-2016

Aprobación definitiva da modificación do Anexo I das bases de execución do orzamento

Publicado no BOP do 9 de novembro a aprobación definitiva da modificación do Anexo I das bases de execución do orzamento.
21-11-2016

Aprobación do Plan Económico Financiero do Concello de Fene para o período 2016/2017

Publicación no BOP do 9 de novembro a aprobación do Plan Económico Financiero do Concello de Fene para o período 2016/2017