Selección de Persoal

26-03-2020

Anuncio nomeamento funcionarios interinos peón e peón tractorista

25-03-2020

Anuncio polo que faise público a Resolución da alcaldía 279/2020 prorrogando as listas de aspirantes das prazas de peón e peón tractoristas

24-03-2020

2ª modificación da Resolución da alcaldía núm. 226/220 de bases do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a prazas de peón

12-03-2020

Modificación de erros bases do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a peón

Decreto corrección de erro material advertido na Resolución da Alcaldía núm. 226/2020, de aprobación de bases de selección para a creación dunha lista de aspirantes a funcionario/a interino/a e persoal laboral temporal de prazas de peón.
12-03-2020

Anuncio bases do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a peón

11-03-2020

Nomeamento de funcionaria en prácticas no corpo da Policía Local do Concello de Fene

20-02-2020

Anuncio nomeamento funcionaria interina técnica de xestión

19-02-2020

Anuncio da oferta de emprego público para o ano 2019.

18-02-2020

Anuncio relativo a aprobación lista de aspirantes a técnica de xestión

30-01-2020

Anuncio do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a técnico/a de xestión